Himmerlands tingbøger

 

Ingeniør Hans Gjedsted (1935-2010) var som lokalhistoriker stærkt optaget af sin hjemegn i Himmerland. Specielt interesserede han sig for tingbøgerne, som han lavede uddrag af og beredvilligt stillede til rådighed for alle. Gennem dette enestående arbejde blev der åbnet op for slægtsforskere til en tid før kirkebøger og folketællinger. Nekrologen over ham, som blev bragt i Nordjyske Medier kan læses ved at trykke på billedet af Hans Gjedsted.

 

  

Nedenstående finder du hans tingbogsuddrag i redigeret form. Hans Gjedsted brugte Works som database, og hver sag er indrapporteret som én eller flere rækker i databasen. Sikkert for at muliggøre udskrift på papir i A4-format brugte han mange forkortelser, som gør det vanskeligere at læse og forstå uddragene med mindre, man er ualmindeligt godt inde i Himmerlands stednavne og personnavne. Works-filerne foreligger som enkeltfiler. For at lette søgning er disse konverteret til Microsoft Excel-filer og herefter samlet til én for hvert ting. For at hjælpe læserne er de fleste af forkortelserne opløst og personnavnene normaliseret. Excel-filen er konverteret til en søgbar pdf-fil, som stilles til rådighed for læserne. 

Fleskum herreds tingbog 1629-87


Gislum herreds tingbog 1671-86


Hellum herreds tingbog 1627-87


Hornum herreds tingbøger 1636-1684


Hornum-Fleskum herreds tingbog 1688-1707


Lindenborg birks tingbog 1681-1707


Nibe birks tingbøger 1631-1710


Nibe købstads tingbog 1778-1800


Nørholm birks tingbog 1670-85


Rinds herreds tingbog 1686-87


Rinds-Gislum herreds tingbog 1757-71


Torstedlund birks tingbog 1710-1814


Aalborg byfogeds tingbog 1625-1705


Aalborg rådstues tingbog 1604-1715